ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงประกาศกับทาง ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ.com

  ข้อมูลผู้ลงทะเบียน / Register Information

  ข้อมูลผู้ประกอบการ / Business Informations
  ข้อมูลโปรโมชั่น / Promotion Details/  ท่านได้รับมาตรฐาน SHA แล้วหรือไม่ *

  ช่องทางการชำระเงิน


  Facebook Messenger


  บัญชีเข้าใช้งาน

  รูปภาพและเอกสารสำคัญ  รูปโลโก้ scale 1:1 (Square) หรือ 300x300 pixel. (.jpg หรือ .png)  รูปแบนเนอร์โปรโมชั่นแนวนอน scale 4:3 หรือ 1600x1200 pixel จำนวน 1 ภาพ (.jpg หรือ .png)  รูปภาพประกอบอื่นๆ แนวนอน scale 4:3 หรือ 1600x1200 pixel จำนวน 8 ภาพ (.jpg หรือ .png)  เอกสารการจดทะเบียนสถานประกอบการหรือใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาทิเช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม, ในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว, ทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบได้ที่ 081-476-1422 หรือ
  ทางอีเมล sayhi@365zocial.com พร้อมกับ CC ไปที่ ac.phukettourist@gmail.com